Vedení školy

Bc. Martina Patáková

                                                               ředitelka školy

                          tělesná výchova, metodik prevence, vedoucí vychovatel DM

                                                                   604 223 860

                                                 martina.patakova@agroskola.euIng. Martin Bochníček

                                                   zástupce ředitelky školy

technika a mechanizace v zemědělství, zemědělské cvičení, uvádějící učitel

725 444 401

martin.bochnicek@agroskola.eu


          Markéta Chytková

         asistentka ředitelky, účetní, vychovatelka DM

                        marketa.chytkova@agroskola.eu

                                            733 611 651

Pedagogové školy

český jazyk a literatura, společenskovědní základ, výchovná poradkyně a knihovník

jarmila.abrahamova@agroskola.eu


Ing. Silvie Horká

           chov zvířat, specializace chovu skotu, zootechnik

                       silvie.horka@agroskola.eu
Ing. Josef Malec

alternativní hospodaření, pěstování rostlin a zpracování rostlinných produktů, rostlinolékařství, zemědělské cvičení

                          josef.malec@agroskola.euIng. Lenka Blažejovská

 biologie, chemie, fyzika, přírodovědní základ 

                lenka.blazejovska@agroskola.eu


informační a komunikační technologie, správce IT sítě školy

lukas.semerad@agroskola.euIng. Eva Novotná

ekonomika a podnikání, matematika, daňová soustava, základy účetnictví

eva.novotna.ml@agroskola.eu


          Jana Bochníčková

        koordinátor spolupráce se zemědělskými podniky,                     vedoucí odborné praxe a školního statku

                       jana.bochnickova@agroskola.eu


Marcela Veselá

firemní ekonomika - maturitní seminář

marcela.vesela@agroskola.eu
Petr Smekal

učební praxe, správce areálu, řidič autobusu

petr.smekal@agroskola.eu


Petr Jan 

jezdectví, chov koní, vychovatel na DM

petr.jan@agroskola.eu


Jana Čudanová

  učební praxe, farma Ostrovec

jana.cudanova@agroskola.eu


Provozní zaměstnanci

Lenka Kutinová

                                   vychovatelka DM

Olga Dundelová

vychovatelka DM