Vedení školy

ředitelka školy, ekonomika a podnikáníPedagogové školy

český jazyk a literatura, společenskovědní základ, výchovná poradkyně a knihovník

biologie, tělesná výchova

technika a mechanizace v zemědělství, zemědělské cvičení

alternativní hospodaření, pěstování rostlin a zpracování rostlinných produktů, rostlinolékařství, zemědělské cvičení

školní statek, podniky, koordinátor spolupráce se zemědělskými podniky, vedoucí odborné praxe a školního statku

alternativní hospodaření, chov zvířat a zpracování živočišných produktů, zemědělské cvičení, živočišná teorie

statutární zástupce ředitelky

precizní zemědělství a specializované výroby

tělesná výchova

informační a komunikační technologie, správce IT sítě školy

anglický jazyk, tělesná výchova, metodik prevence

matematika, fyziky

informační a komunikační technologie, správce IT sítě školy

anglický jazyk, tělesná výchova, metodik prevence

matematika, fyziky

Mgr. Marie Chytková

chemie

Provozní zaměstnanci

Markéta Chytková

účetní

Miloš Peřina, DiS.

správce budov a areálu, řidič autobusu

Jarmila Peřinová

vedoucí domova mládeže