Vedení školy

MVDr. Jarmila Kučerová

ředitelka školy

Alternativní hospodaření, chov zvířat a zpracování živočišných produktů, zemědělské cvičení, živočišná teorie

602 252 486

email: jarmila.kucerova@agroskola.eu

Bc. Martina Patáková

zástupce ředitele školy

tělesná výchova, metodik prevence, vedoucí vychovatel DM

604 223 860

email: martina.patakova@agroskola.eu


Pedagogové školy

český jazyk a literatura, společenskovědní základ, výchovná poradkyně a knihovník

Petr Jan

jezdectví, chov koní

technika a mechanizace v zemědělství, zemědělské cvičení

alternativní hospodaření, pěstování rostlin a zpracování rostlinných produktů, rostlinolékařství, zemědělské cvičení

Michaela Vamberová

školní statek, podniky, koordinátor spolupráce se zemědělskými podniky, vedoucí odborné praxe a školního statku

Ing. Lenka Blažejovská

biologie, chemie, zemědělská cvičení


přírodovědní základ, fyzika

Jana Bochníčková

učební praxe

informační a komunikační technologie, správce IT sítě školy

Ing. Eva Novotná

ekonomika a podnikání, matematika, daňová soustava, základy účetnictvíProvozní zaměstnanci

účetní, pracovnice domova mládeže

Petra Huserková

školnice, noční dozor DM