Zaměstnanci školy

Vedení školy

ředitelka školy, ekonomika a podnikání

statutární zástupce ředitelky, matematika a chemie

Pedagogové školy

český jazyk a literatura, společenskovědní základ, výchovná poradkyně a knihovník

biologie, tělesná výchova

technika a mechanizace v zemědělství, zemědělské cvičení

alternativní hospodaření, pěstování rostlin a zpracování rostlinných produktů, rostlinolékařství, zemědělské cvičení

školní statek, podniky, koordinátor spolupráce se zemědělskými podniky, vedoucí odborné praxe a školního statku

alternativní hospodaření, chov zvířat a zpracování živočišných produktů, živočišná teorie, zemědělské cvičení

informační a komunikační technologie, správce IT sítě školy

anglický jazyk, tělesná výchova, metodik prevence

matematika, fyziky

Provozní zaměstnanci školy

Olga Dundelová

uklízečka

Markéta Chytková

účetní

Richard Stano

řidič školního autobusu

Michaela Stanová

správkyně areálu a budov školy