Vedení školy

Bc. Martina Patáková

ředitelka školy

tělesná výchova, metodik prevence, vedoucí vychovatel DM

604 223 860

martina.patakova@agroskola.euIng. Martin Bochníček

zástupce ředitelky školy

technika a mechanizace v zemědělství, zemědělské cvičení

725 444 401

martin.bochnicek@agroskola.euMarkéta Chytková

asistentka ředitelky, účetní, vychovatelka DM

marketa.chytkova@agroskola.eu

733 611 651

Pedagogové školy

český jazyk a literatura, společenskovědní základ, výchovná poradkyně a knihovník

jarmila.abrahamova@agroskola.eu


Petr Jan

jezdectví, chov koní

petr.jan@agroskola.eu


Ing. Marcela Veselá

firemní ekonomika

marcela.vesela@agroskola.eualternativní hospodaření, pěstování rostlin a zpracování rostlinných produktů, rostlinolékařství, zemědělské cvičení

jana.chrastecka@agroskola.eu


Michaela Vamberová

koordinátor spolupráce se zemědělskými podniky, vedoucí odborné praxe a školního statku

michaela.vamberova@agroskola.eu


Ing. Lenka Blažejovská

biologie, chemie, fyzika, přírodovědní základ

lenka.blazejovska@agroskola.euinformační a komunikační technologie, správce IT sítě školy

lukas.semerad@agroskola.eu
Jana Bochníčková

Petr Smekal

Ing. Eva Novotná

ekonomika a podnikání, matematika, daňová soustava, základy účetnictví

eva.novotna.ml@agroskola.eu
Provozní zaměstnanci

Petra Huserková

školnice, noční dozor DM