PROJEKT PROGRAMU ERASMUS+

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA

KLÍČOVÁ AKCE 1, KRÁTKODOBÉ PROJEKTY MOBILIT, VÝZVA 2021 (KA122-VET)

Program Erasmus+ mobility umožňuje našim studentům a vyučujícím absolvovat pracovní a studijní stáže v rámci celé EU. Studenti tak mají jedinečnou příležitost uplatnit své teoretické znalosti a dovednosti získané na naší škole přímo v praxi v cizojazyčném prostředí zahraničních firem a poznat kulturu a historii jednotlivých zemí. Pracovní stáže jsou navíc potvrzeny v pracovním Europassu jednotlivých účastníků, kteří je tak budou moci připsat i do svých profesních životopisů.

Projekty na naší škole:

2021-1-CZ01-KA122-VET-000016694

Název projektu: "Students of agro are going abroad 2021"