Školné a stipendia

Soukromá střední škola zemědělská s. r. o. se rozhodla, že nebude od svých žáků vybírat školné, a tak nebyl stanoven žádný poplatek za studium. 

Rodiče žáků a sponzoři školy mohou věnovat dobrovolný příspěvek do stipendijního fondu, který slouží výhradně pro vyplácení prospěchových, zemědělských a společenských stipendií žákům školy.

Stipendijní řád školy -zde