Školné a stipendia

Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. se rozhodla, že nebude od svých žáků vybírat školné, a tak nebyl stanoven žádný poplatek za studium.

Rodiče žáků a sponzoři školy mohou věnovat dobrovolný příspěvek do stipendijního fondu, který slouží výhradně pro vyplácení prospěchových a mimořádných stipendií nadprůměrným či zasloužilým žákům školy.