Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015068 NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉ AGRO ŠKOLOU V OBCI POZĎATÍN

je spolufinancován Evropskou unií.

V období září 2020 - prosinec 2021 probíhal na škole investiční projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015068 Neformální vzdělávání realizované Agro školou v obci Pozďatín. Projekt byl zaměřen na vybudování infrastruktury pro neformální vzdělávání žáků 2. stupňů ZŠ, středních škol, studentů vyšších odborných škol a vysokých škol v oblastech přírodních věd a agroenvironmentu. V rámci projektu došlo k vybavení přednáškové auly nábytkem, ICT technikou, pomůckami, vybudování skleníku, fóliovníku, nákupu zahradních pomůcek a zahradního domku. Projekt byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu, v rámci 7. výzvy místní akční skupiny Oslavka, o.p.s. Celkové způsobilé náklady projektu činily 1 306 732 Kč.