KALENDÁŘ 

4. září - v 8.10 h zahájení nového školního roku

4. září - 6. září - Adaptační kurz 1.ročníku

13.září - Den zemědělce - Kámen u Pelhřimova

16. září - Dem města - účast školy

17. září - Den otevřených dveří - Pooslaví - prezentace školy

19. září - Zadní Arnoštov - předváděcí akce sekaček SPIDER 

28. září - Státní svátek 

17. října - Prezentace školy v ZŠ Křižanov

19. října - DIDACTA Třebíč -prezentace školy

27. října - DRAŽBA BERANŮ - spojená se Dnem otevřených dveří 

26.října - 27.října  - podzimní prázdniny

7. listopadu - Festival vzdělávání Velké Meziříčí

9. listopadu - Festival vzdělávání Žďár nad Sázavou - prezentace školy

10. listopadu - Přehlídka škol - Jihlava - prezentace školy

13. listopadu - Den otevřených dveří

16. listopadu - Třídní schůzky od 15.30 h 

17. listopadu - Státní svátek

1.prosince - zahájení KURZU PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 

14. prosince - školení První pomoci - druhé ročníky

21. prosince - bruslení Velké Meziříčí

22.prosince - vánoční dopoledne s programem 

23. prosince - 2. ledna 2024 - vánoční prázdniny

                                 2024 

5. ledna - Seminář pro 4.ročník - Zákoník práce 

15. ledna - Den otevřených dveří

15. ledna - 19. ledna 2024 - lyžařský kurz - 2. a 3.ročník

26. ledna - Seminář pro 4.ročník Komunikace - jak správně komunikovat 

31. ledna - Vysvědčení 

1.února - bruslení Náměšť nad Oslavou

2.února - pololetní prázdniny

Organizace školní roku -  zde 

7.února - zemědělská olympiáda

9. února - zkoušky z myslivosti

12. - 16. února  - jarní prázdniny

21. února - přednáška - mechanizace 1.část 

23. února - přednáška - Festada

28. února  - přednáška - mechanizace 2. část

7.března - reprodukční školení - Ing. Aleš Hurt a Stuart Bright 

8. března - návštěva ÚP 

28. března - Velikonoční prázdniny

29. března - Velký pátek - volno

1.dubna - Velikonoční pondělí

8.dubna - Pedagogická rada

8. dubna - Maturita na nečisto - český jazyk

10. dubna - Maturita na nečisto - Anglický jazyk, Matematika

10. dubna - Třídní schůzky od 15.30 h 

11. dubna - TECHAGRO BRNO

12. dubna - JPZ

            - terénní výuka - Rapotice - Dolna - 1. a 2. ročník 

15.dubna - JPZ

       - exkurze Volfířov  - 1. a 2. ročník

22.dubna - Maturita - slohové práce - Čj

23.dubna - Maturita - slohové práce - Aj

30. dubna - vysvědčení 4.ročník

2. května - Maturita - didaktické testy - M, Aj,   ostatní ročníky - sběr kamene Volfířov

3. května - Maturita - didaktické testy - Čj,        ostatní ročníky - exkurze - Závlahy Dyjákovice

9. května - přednáška Mikrop

13. - 17. května - svatý týden maturanti

20. - 21. května  - Maturita - ústní

24. května - slavnostní předávání vysvědčení - maturanti

30. května - Exkurze Troubsko - Den fascinace rostlinami

3. června - písemná zkouška - farmáři

5. - 6. června - praktická zkouška - farmáři

7., 10., 11., 12., - studijní volno - farmáři

13. června - ústní zkouška - farmáři

15. června - Rodinný den v areálu školy

18. června - slavnostní předání vysvědčení - farmáři

20. června - ZETOR SHOW - Nové Město na Moravě

20. -21. června - školní výlet - Kladruby

28. června - ukončení školního roku - vysvědčení