KALENDÁŘ 

4. září - v 8.10 h zahájení nového školního roku

4. září - 6. září - Adaptační kurz 1.ročníku

13.září - Den zemědělce - Kámen u Pelhřimova

16. září - Dem města - účast školy

17. září - Den otevřených dveří - Pooslaví - prezentace školy

19. září - Zadní Arnoštov - předváděcí akce sekaček SPIDER 

28. září - Státní svátek 

17. října - Prezentace školy v ZŠ Křižanov

19. října - DIDACTA Třebíč -prezentace školy

27. října - DRAŽBA BERANŮ - spojená se Dnem otevřených dveří 

26.října - 27.října  - podzimní prázdniny

7. listopadu - Festival vzdělávání Velké Meziříčí

9. listopadu - Festival vzdělávání Žďár nad Sázavou - prezentace školy

10. listopadu - Přehlídka škol - Jihlava - prezentace školy

13. listopadu - Den otevřených dveří

16. listopadu - Třídní schůzky od 15.30 h 

17. listopadu - Státní svátek

23. prosince - 2. ledna 2024 - vánoční prázdniny

15. ledna - Den otevřených dveří

15. ledna - 19. ledna 2024 - lyžařský kruz - 2. a 3.ročník

Organizace školní roku -  zde