Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem

Od školního roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Letošní školní rok 2022/2023 se v naší škole závěrečné zkoušky budou konat v měsíci červnu.