Vize školy

Zemědělství je klíčovým oborem pro budoucí rozvoj a hospodářství České republiky. Obzvláště Kraj Vysočina patří mezi zemědělsky velmi významné regiony. Vzhledem k významu a důležitosti zemědělství je nezbytné, aby v tomto odvětví pracovali kvalifikovaní odborníci.

Z tohoto důvodu se firma AGRO 2000 s.r.o., která patří mezi největší zemědělské firmy v ČR, rozhodla založit soukromou střední školu zemědělskou, která bude žáky připravovat na práci v zemědělském odvětví. Konkrétně budou podporování žáci na specializované pozice agronomů, zootechniků a ekonomů zemědělských podniků.

Podpora žáků spočívá v zajištění kvalitní výuky v moderním prostředí školy, která vznikla na venkově, vyplácení motivačních prospěchových stipendií nadprůměrným žákům a mimořádných stipendií úspěšným žákům, podpora studia na vysokých školách v ČR i zahraničí a jistota získání pracovního uplatnění.