Školní jídelna

Stravování žáků a pedagogů je zajištěno přímo v areálu školy v obci Pozďatín.

Jídla připravuje Centrální školní jídelna Třebíč.