Školní jídelna - výdejna

Stravování žáků a pedagogů je zajištěno přímo v areálu školy v obci Pozďatín.

Obědy připravuje Centrální školní jídelna Třebíč.

Školní jídelna - výdejna zajišťuje stravování i pro ubytované žáky.

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny - zde