Maturita

Maturitní zkouška se v roce 2023 bude konat v prvním květnovém týdnu

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období 2023 uskuteční 2.–5. května 2023.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023 na období 2.–5. května 2023. Časový rozvrh zkoušek (jednotné zkušební schéma) bude ministerstvem stanoven nejpozději do 15. ledna 2023.