Uplatnění absolventů

Absolventi školy disponují znalostmi a schopnostmi pro uplatnění v libovolném zemědělském podniku a jsou připraveni ke studiu na vysokých školách v České republice i zahraničí.