Přijímací řízení

Elektronické podání přihlášek na střední školy

spuštěno

1. února 2024

 https://dipsy.cz/

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Název nabízených oborů                       Počet přijímaných         Jednotná přijímací zkouška             Lékařské potvrzení

a) maturitní obor                                                                 

41-04-M/01 Rostlinolékařství                                8                                                              ano                        ano

41-43-M/02 Chovatelství                                       9                                                              ano                              ano

b) učební obor                       

41-51-H/01 Zemědělec-farmář                      8                                                               ne                          ano


Nově:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html


Přijímací zkouška

1.kolo 

    Náhradní termín

Součástí našeho přijímacího řízení pro všechny nabízené obory je i školní přijímací zkouška - pohovor, který se v naší škole uskuteční :

                 středa 3. dubna 2024 od 8h,  čtvrtek 4. dubna 2024 od 8h (náhradní termín čtvrtek 25. 4.2024)

1. kolo 

Zveřejnění výsledků dle pořadí uchazečů  - 15. 5. 2024 

Rozhodnutí se nevydává ani u nepřijatých uchazečů. Zveřejněním se má rozhodnutí za oznámené. Ve škole jsou výsledky zveřejněny nejméně 15 dní. V systému jsou výsledky zveřejněny do 20. 2. násl. roku.

2.kolo

Účastnit se může pouze uchazeč, který konal JPZ v 1. kole a nebyl přijat nebo se přijetí vzdal.  Výsledek JPZ je povinně součástí hodnocení v 2. kole. Termíny jsou pevně stanoveny, podmínky jako v 1. kole. Termín může být vyhlášen – do 20. 5. 2024. Termín podání přihlášky – do 24. 5. 2024. 

3. kolo

Kritéria a termíny v kompetenci ředitele. Možnost vyhlásit i po začátku školního roku. Přihláška pouze v listinné podobě. Počet přihlášek je neomezen. Výsledek JPZ nemusí být zohledněn. Výsledky se povinně nezveřejňují. Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se doručí dle SŘ. Uchazeč do 7 dnů potvrdí úmysl se vzdělávat v daném oboru.

Zápisový lístek


Odvolání 


Kritéria pro maturitní obory : zde 

Kritéria pro učební obor : zde