Nabízené obory

Učební obor:

- Zemědělec-farmář (41-51-H/01), 3leté prezenční studium, charakteristika oboru: zde

Maturitní obory

- Chovatelství (41-43-M/02), 4leté prezenční studium, charakteristika oboru: zde

- Rostlinolékařství (41-04-M/01), 4leté prezenční studium, charakteristika oboru: zde

VIDEA O ZEMĚDĚLSKÝCH PROFESÍCH

Zemědělec-farmář

tříletý učební obor

Agronom

čtyřletý maturitní obor

Zootechnik

čtyřletý maturitní obor

Zemědělský ekonom

čtyřletý maturitní obor