VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

- vyhodnocení přijímacího řízení pro obor: ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ (41-51-H/01)

- vyhodnocení přijímacího řízení pro MATURITNÍ OBORY (15. 6. 2020)


VYHLÁŠENO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Studijní obory

Naše škola nabízí studium maturitních oborů Chovatelství (41-43-M/02), Rostlinolékařství (41-04-M/01) a učebního oboru Zemědělec-farmář (41-51-H/01). Maturitní studium nabízí možnost volby specializace agronom, zootechnik a ekonom zemědělského podniku.

Školné a stipendia

Studium na naší škole je zcela bezplatné. Čtvrtletně vyhodnocujeme prospěch a snahu jednotlivých žáků a 25 % nejlepších žáků, kteří splní podmínky stipendijního řádu, získávají motivační prospěchové stipendium ve výši 2 500,- Kč.

Uplatnění absolventů

Absolventi školy jsou vzhledem ke své kvalifikaci poptávanými pracovníky na trhu práce. Mnozí z nich si vyberou i své budoucí pracoviště během svého studia, kde absolvují odbornou praxi. Současně podporujeme i další studium absolventů na vysokých školách v ČR i zahraničí.

Navštivte nás

Dny otevřených dveří se uskuteční ve středu 11. prosince 2019 a ve středu 15. ledna 2020. V oba termíny bude akce organizována od 15:30 hodin.

Informace ke koronaviru

Vzhledem ke stávající situaci ohledně šířící se epidemii COVID-19 byly v souladu s doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina vydány informace o pokyny ohledně řešení této situace na naší škole.

Celý dokument naleznete zde.


Zemědělská olympiáda 2020

V úterý 6. února 2020 hostila naše škola regionální kolo zemědělské olympiády 2020. Soutěže se účastnilo 34 řešitelů z Kraje Vysočina, Jihomoravského, Zlínského a Pardubického kraje. Účastníci řešily teoretické i praktické úlohy v kategoriích chov zvířat, pěstování rostlin, přírodní vědy a ekonomika. Nejlepší řešitelé dostali hodnotné ceny.

Studujte u nás

Zemědělec-farmář

Tříletý učební obor nabízí rozsáhlé zkušenosti z oblasti pěstování rostlin, chovu zvířat, práce s technikou a mechanizací v zemědělství.

Agronom

Všeobecný čtyřletý maturitní obor, který je v posledních 2 letech studia zaměřen na nejmodernější postupy v oblasti pěstování a zpracování plodin.

Zootechnik

Všeobecný čtyřletý maturitní obor, který je v posledních 2 letech studia zaměřen na chov zvířat, rozsáhlou praxi na školním statku a v družstvech.

Zemědělský ekonom

Všeobecný čtyřletý maturitní obor, který je v posledních 2 letech studia zaměřen na rozšíření učiva matematiky, ekonomiky, statistiky a účetnictví.

Říkají o nás

Tomáš Maxa

Tuto školu jsem si vybral právě proto, že mě zemědělství zajímá a myslím si, že tento obor má perspektivu a rozhodně se nebojím, že nenajdu pracovní místo. Spolužáci a učitelé jsou dobří. Prostředí výborné, škola se nachází v přírodě.


Eliška Kurtinová

Školu jsem si vybrala, protože mě zajímá zemědělství. Líbil se mi koncept školy a také to, že je škola v klidném prostředí přírody. Výuka mě baví, učitelé učí dobře a vždy se nám snaží vyjít vstříc.

Viktor Svoboda

Agro školu jsem si vybral, protože jsem na ní slyšel dobré hodnocení. Od mala se pohybuji v zemědělství, a proto jsem si řekl, že se na této škole budu chtít připravit na práci zootechnika.

Hodnocení naší školy ze strany České školní inspekce:

"Nízký počet žáků ve třídách umožňuje v průběhu vyučovacích hodin častější interakci každého z nich s vyučujícím a uplatňování individuálního přístupu"

"Dobré materiální zázemí umožňuje poskytovat vzdělávání v souladu s nejmodernějšími trendy v oboru. Moderní, účelně zařízené a esteticky příjemné prostředí přispívá ke kultivaci chování žáků."

"Významné zastoupení odborníků z oboru v pedagogickém sboru podporuje kvalitní propojení teorie s praxí v rámci poskytované výuky."

Naši partneři