Carousel imageCarousel imageCarousel image

Studijní obory

Naše škola nabízí studium maturitního oboru Rostlinolékařství (41-04-M/01) a učebního oboru Zemědělec-farmář (41-51-H/01). Maturitní studium nabízí možnost volby specializace agronom, zootechnik a ekonom zemědělského podniku.

Školné a stipendia

Studium na naší škole je zcela bezplatné. Čtvrtletně vyhodnocujeme prospěch a snahu jednotlivých žáků a 25 % nejlepších žáků, kteří splní podmínky stipendijního řádu, získávají motivační prospěchové stipendium 2 500,- Kč.

Uplatnění absolventů

Absolventi školy jsou vzhledem ke své kvalifikaci poptávanými pracovníky na trhu práce. Mnozí z nich si vyberou i své budoucí pracoviště během svého studia, kde absolvují odbornou praxi. Současně podporujeme i další studium absolventů na vysokých školách v ČR i zahraničí.

Navštivte nás

Dny otevřených dveří se uskuteční ve středu 11. prosince 2019 a ve středu 15. ledna 2020. V oba termíny bude akce organizována od 16 hodin.

Prváci se seznámili na adapťáku

Tradiční zářijový adaptační kurz proběhl od 2. do 4. září 2019 v Autocampu Wilsonka u Dalešické přehrady. Během třídenní akce dokázali žáci poznat ne jen sami sebe, ale také značnou část učitelů, kteří za nimi na adapťák přijeli. Mezi aktivitami nechyběl výlet na loďkách, výšlap na Wilsonovu skálu nebo večerní opékání špekáčků.


Workshop o kůrovcové kalamitě

Ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se na naší škole uskutečnil workshop na téma Příčiny a důsledky kůrovcové kalamity. Na konferenci vystoupili vědkyně Dr. Natália Martínková, emeritní krajští radní Petr Piňos a Ing. Josef Matějek, lesní správce Ing. Křivánek, poslankyně Ing. Monika Oborná a Ing. Skalík s Hnutí DUHA. Workshopu se účastnilo přes 30 zájemců.

Studujte u nás

Zemědělec-farmář

Tříletý učební obor nabízí rozsáhlé zkušenosti z oblasti pěstování rostlin, chovu zvířat, práce s technikou a mechanizací v zemědělství.

Agronom

Všeobecný čtyřletý maturitní obor, který je v posledních 2 letech studia zaměřen na nejmodernější postupy v oblasti pěstování a zpracování plodin.

Zootechnik

Všeobecný čtyřletý maturitní obor, který je v posledních 2 letech studia zaměřen na chov zvířat, rozsáhlou praxi na školním statku a v družstvech.

Zemědělský ekonom

Všeobecný čtyřletý maturitní obor, který je v posledních 2 letech studia zaměřen na rozšíření učiva matematiky, ekonomiky, statistiky a účetnictví.

Říkají o nás

Tomáš Maxa

Tuto školu jsem si vybral právě proto, že mě zemědělství zajímá a myslím si, že tento obor má perspektivu a rozhodně se nebojím, že nenajdu pracovní místo. Spolužáci a učitelé jsou dobří. Prostředí výborné, škola se nachází v přírodě.


Eliška Kurtinová

Školu jsem si vybrala, protože mě zajímá zemědělství. Líbil se mi koncept školy a také to, že je škola v klidném prostředí přírody. Výuka mě baví, učitelé učí dobře a vždy se nám snaží vyjít vstříc.

Viktor Svoboda

Agro školu jsem si vybral, protože jsem na ní slyšel dobré hodnocení. Od mala se pohybuji v zemědělství, a proto jsem si řekl, že se na této škole budu chtít připravit na práci zootechnika.

Hodnocení naší školy ze strany České školní inspekce:

"Nízký počet žáků ve třídách umožňuje v průběhu vyučovacích hodin častější interakci každého z nich s vyučujícím a uplatňování individuálního přístupu"

"Dobré materiální zázemí umožňuje poskytovat vzdělávání v souladu s nejmodernějšími trendy v oboru. Moderní, účelně zařízené a esteticky příjemné prostředí přispívá ke kultivaci chování žáků."

"Významné zastoupení odborníků z oboru v pedagogickém sboru podporuje kvalitní propojení teorie s praxí v rámci poskytované výuky."

Naši partneři