Maturita

Podle současné legislatvy se maturitní zkoušky skládá ze 2 částí - společné ("státní") a profilové ("školní").


Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek:

  • Český jazyk
  • Matematika
  • Cizí jazyk


Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek:

  • Všeobecné zemědělství
  • Specializace (Agronom - Zootechnik - Ekonom zemědělského podniku)
  • Obhajoba závěrečné práce (vypracovává každý žák ve 4. ročníku)