Školská rada

Školská rada je šestičlenná a jejími členy jsou:

  • z řad zástupců pedagogických pracovníků školy: Ing. Jan Dobrovolný, Mgr. Pavla Bártlová
  • z řad zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jitka Kurtinová, Aleš Urubek
  • z řad zástupců jmenovaných ředitelkou školy: Lubomír Krejčí, Ing. Radek Kružík


Obecné dokumenty: