Školská rada

Školská rada je šestičlenná a jejími členy jsou:

  • z řad zástupců pedagogických pracovníků školy: Ing. Jana Chrástecká, MVDr. Jarmila Kučerová

  • z řad zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jarmila Havlíčková, Blanka Kružíková

  • z řad zástupců jmenovaných ředitelkou školy: Lubomír Krejčí, Ing. Radek Kružík


Obecné dokumenty: