Školská rada

Školská rada je šestičlenná a jejími členy jsou:

  • z řad zástupců pedagogických pracovníků školy: Ing. Jana Chrástecká, Ing. Lenka Blažejovská

  • z řad zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jaroslava Hortová, Kateřina Jelínková

  • z řad zástupců jmenovaných ředitelkou školy: Lubomír Krejčí, Ing. Radek Kružík

  • školská rada zasedá 2x ročně - schvaluje dokumenty - školní řád, stipendijní řád a výroční zprávu školy