Nabízené obory

Chovatelství (41-43-M/02) - maturitní, 4 roky

Rostlinolékařství (41-04-M/01) - maturitní, 4 roky

Zemědělec-farmář (41-51-H/01) - učební, 3 roky

Silné stránky školy

Spolupráce školy a zemědělských firem

Výuka vedená odborníky z reálné praxe

Studium bez školného, možnost získání stipendií

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na maturitní obor Rostlinolékařství pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na maturitní obor Rostlinolékařství pro školní rok 2021/2022.

Celkem jsou k dispozici 2 volná místa.

Vyhlášení 2. kola - zde

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo - zde

Schůzka s novými žáky a zákonnými zástupci

V úterý 22. června 2021 od 16 hodin se uskuteční informační schůzka pro nastupující žáky do prvního ročníku školy a jejich zákonné zástupce. Setkání proběhne ve škole v Pozďatíně.

Byla poslána zpráva na mailové adresy uvedené na přihlášce s žádostí o potvrzení účasti, případně na domluvení náhradního termínu.

Schůzka je důležitá, je nutné podat informace o studiu, adaptačním kurzu, podepsat smlouvu o zajištění vzdělávání na škole atd.

Vyzývám Vás, pokud to bude jen trochu možné, schůzky se zúčastněte. Děkuji Eva Novotná

Organizace výuky od 24. května 2021

Je obnovena prezenční výuka bez rotací - zahájeno teoretické i praktické vyučování podle stávajícího rozvrhu včetně tělesné výchovy. Ta bude organizována dle instrukcí vyučujících TV.

V pondělí 24. a 25. května jsou pro 1. - 3. ročník připraveny projektové dny. Podrobnosti - viz mailová korespondence.

Doprava do Pozďatína bude zajištěna školním autobusem.

Výdej obědů bude možný od středy 26. května, žáci si přihlášení obědů zajistí sami.

Od pondělí 24. května bude obnoven provoz domova mládeže.

Jedenkrát týdně proběhne testování žáků antigenními testy.

Škola se rozrůstá, hledáme nové kolegy do týmu

Pedagogičtí pracovníci:

  • učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - kombinace matematika, fyzika, informační a komunikační technologie zde

  • vychovatel/ka na domově mládeže zde

  • učitel praktického vyučování zde

Nepedagogičtí pracovníci:

  • řidič autobusu, správce areálu zde

  • pracovnice na pozici uklízečky, přípravy a výdeje stravy zde

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní a učební obory:

Chovatelství - zde

Rostlinolékařství - zde

Zemědělec-farmář - zde

Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu se neposílá, rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu se odešle doporučeným dopisem spolu s informací o možnosti odvolání a řešení případného přijetí v rámci autoremedury.

Nepřijatým uchazečům nabízíme osobní setkání ve čtvrtek 20. května od 8:00 - 16:00 hodin, kde je možné si vysvětlit postup při případném odvolání a další varianty řešení v případě zájmu o studium na naší škole. Termín je možné si telefonicky domluvit i na jiný den.

Termín odevzdání zápisových lístků na AGRO škole: nejpozději do 2. června 2021

V červnu proběhne informační schůzka pro zákonné zástupce a nastupující žáky do prvního ročníku, přesný datum a hodina bude upřesněna.

Pro všechny uchazeče o studium byla založena FB skupina, kde budeme pro vás aktualizovat důležité informace. Odkaz - zde


Volná místa - domov mládeže

Přijmeme vychovatele/vychovatelku na domov mládeže SSŠZ s.r.o. v Pozďatíně od 1. září 2020 na zkrácený úvazek. Požadujeme odpovídající vzdělání, praxe vítána. Spolehlivost a kladný vztah k dětem samozřejmostí. V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na e-mail eva.novotna@agroskola.eu. Osobní pohovor lze domluvit na telefonním čísle 604 223 860

Elektronická třídní kniha


Přidej se k nám!

Školní pracovní prostředí

Podívejte se na naše prostory


Studujte u nás

Zemědělec-farmář

Tříletý učební obor nabízí rozsáhlé zkušenosti z oblasti pěstování rostlin, chovu zvířat, práce s technikou a mechanizací v zemědělství.

Agronom

Všeobecný čtyřletý maturitní obor, který je v posledních 2 letech studia zaměřen na nejmodernější postupy v oblasti pěstování a zpracování plodin.

Zootechnik

Všeobecný čtyřletý maturitní obor, který je v posledních 2 letech studia zaměřen na chov zvířat, rozsáhlou praxi na školním statku a v družstvech.

Zemědělský ekonom

Všeobecný čtyřletý maturitní obor, který je v posledních 2 letech studia zaměřen na rozšíření učiva matematiky, ekonomiky, statistiky a účetnictví.

Říkají o nás

Tomáš Maxa

Tuto školu jsem si vybral právě proto, že mě zemědělství zajímá a myslím si, že tento obor má perspektivu a rozhodně se nebojím, že nenajdu pracovní místo. Spolužáci a učitelé jsou dobří. Prostředí výborné, škola se nachází v přírodě.


Eliška Kurtinová

Školu jsem si vybrala, protože mě zajímá zemědělství. Líbil se mi koncept školy a také to, že je škola v klidném prostředí přírody. Výuka mě baví, učitelé učí dobře a vždy se nám snaží vyjít vstříc.

Viktor Svoboda

Agro školu jsem si vybral, protože jsem na ní slyšel dobré hodnocení. Od mala se pohybuji v zemědělství, a proto jsem si řekl, že se na této škole budu chtít připravit na práci zootechnika.

Hodnocení naší školy ze strany České školní inspekce:

"Nízký počet žáků ve třídách umožňuje v průběhu vyučovacích hodin častější interakci každého z nich s vyučujícím a uplatňování individuálního přístupu"

"Dobré materiální zázemí umožňuje poskytovat vzdělávání v souladu s nejmodernějšími trendy v oboru. Moderní, účelně zařízené a esteticky příjemné prostředí přispívá ke kultivaci chování žáků."

"Významné zastoupení odborníků z oboru v pedagogickém sboru podporuje kvalitní propojení teorie s praxí v rámci poskytované výuky."

Naši partneři