Nabízené obory

Chovatelství (41-43-M/02) - maturitní, 4 roky

Rostlinolékařství (41-04-M/01) - maturitní, 4 roky

Zemědělec-farmář (41-51-H/01) - učební, 3 roky

Silné stránky školy

Spolupráce školy a zemědělských firem

Výuka vedená odborníky z reálné praxe

Studium bez školného, možnost získání stipendií

Návrh MZ a MŠMT - 1. fáze návratu žáků do škol

Teoretická výuka pouze distanční výuka.

Praktické vyučování je připraveno od 26. dubna 2021 prezenční formou.

Bude probíhat výuka Zemědělských cvičení, Učební praxe a individuální odborné praxe.

Doprava do Pozďatína bude zajištěna. Obědy budou zajištěny až v případě návratu žáků na prezenční výuku i teoretických předmětů.

Podmínkou pro návrat žáků do škol je testování žáků. Pravidla pro testování ve školách - zde

Škola se rozrůstá, hledáme nové kolegy do týmu

Pedagogičtí pracovníci:

  • učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - kombinace matematika, fyzika, informační a komunikační technologie zde

  • vychovatel/ka na domově mládeže zde

  • učitel praktického vyučování zde

Nepedagogičtí pracovníci:

  • řidič autobusu, správce areálu zde

  • pracovnice na pozici uklízečky, přípravy a výdeje stravy zde

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Podrobnější informace o podmínkách testování žáků v případě osobního pohovoru prezenční formou jsou uvedeny v části Uchazeči, Přijímací řízení. Týká se pouze uchazečů o maturitní obory.

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní i učební obory budou k dispozici dne 19. května 2021 na webových stránkách školy a na dveřích budovy školy.

Pohovor se žáky proběhne ve dvou termínech buď 5. května nebo 11. května 2021 buď prezenční nebo distanční formou. Pozvánka s rozpisem účasti na pohovoru přijde uchazečům nejpozději 5 dnů před konáním zkoušky poštou.

Pro všechny uchazeče o studium byla založena FB skupina, kde budeme pro vás aktualizovat důležité informace. Odkaz - zde

Zápisové lístky - MŠMT prodloužilo termín na odevzdání zápisových lístků na střední školy. Odkaz - zde

Na základní škole si žáci mohou vyzvednout zápisový lístek do 30. dubna 2021

Termín odevzdání zápisových lístků na AGRO škole: nejpozději do 2. června 2021


Rozhodnutí ředitelky školy

Výuka od pondělí 15. února 2021

Výuka ve škole do odvolání bude probíhat následujícím způsobem:

Žáci 1. - 4. ročníku výuka distančním způsobem.

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná! Distanční výuka probíhá v prostředí Google Classroom (Učebny). Absenci žáků musí zákonný zástupce nebo zletilý žák omlouvat podle schváleného Školního řádu.

Volná místa - domov mládeže

Přijmeme vychovatele/vychovatelku na domov mládeže SSŠZ s.r.o. v Pozďatíně od 1. září 2020 na zkrácený úvazek. Požadujeme odpovídající vzdělání, praxe vítána. Spolehlivost a kladný vztah k dětem samozřejmostí. V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na e-mail eva.novotna@agroskola.eu. Osobní pohovor lze domluvit na telefonním čísle 604 223 860

Elektronická třídní kniha


Přidej se k nám!

Školní pracovní prostředí

Podívejte se na naše prostory


Studujte u nás

Zemědělec-farmář

Tříletý učební obor nabízí rozsáhlé zkušenosti z oblasti pěstování rostlin, chovu zvířat, práce s technikou a mechanizací v zemědělství.

Agronom

Všeobecný čtyřletý maturitní obor, který je v posledních 2 letech studia zaměřen na nejmodernější postupy v oblasti pěstování a zpracování plodin.

Zootechnik

Všeobecný čtyřletý maturitní obor, který je v posledních 2 letech studia zaměřen na chov zvířat, rozsáhlou praxi na školním statku a v družstvech.

Zemědělský ekonom

Všeobecný čtyřletý maturitní obor, který je v posledních 2 letech studia zaměřen na rozšíření učiva matematiky, ekonomiky, statistiky a účetnictví.

Říkají o nás

Tomáš Maxa

Tuto školu jsem si vybral právě proto, že mě zemědělství zajímá a myslím si, že tento obor má perspektivu a rozhodně se nebojím, že nenajdu pracovní místo. Spolužáci a učitelé jsou dobří. Prostředí výborné, škola se nachází v přírodě.


Eliška Kurtinová

Školu jsem si vybrala, protože mě zajímá zemědělství. Líbil se mi koncept školy a také to, že je škola v klidném prostředí přírody. Výuka mě baví, učitelé učí dobře a vždy se nám snaží vyjít vstříc.

Viktor Svoboda

Agro školu jsem si vybral, protože jsem na ní slyšel dobré hodnocení. Od mala se pohybuji v zemědělství, a proto jsem si řekl, že se na této škole budu chtít připravit na práci zootechnika.

Hodnocení naší školy ze strany České školní inspekce:

"Nízký počet žáků ve třídách umožňuje v průběhu vyučovacích hodin častější interakci každého z nich s vyučujícím a uplatňování individuálního přístupu"

"Dobré materiální zázemí umožňuje poskytovat vzdělávání v souladu s nejmodernějšími trendy v oboru. Moderní, účelně zařízené a esteticky příjemné prostředí přispívá ke kultivaci chování žáků."

"Významné zastoupení odborníků z oboru v pedagogickém sboru podporuje kvalitní propojení teorie s praxí v rámci poskytované výuky."

Naši partneři