Carousel imageCarousel imageCarousel image

Studijní obory

Naše škola nabízí studium maturitního oboru Rostlinolékařství (41-04-M/01) a učebního oboru Zemědělec-farmář (41-51-H/01). Maturitní studium nabízí možnost volby specializace agronom, zootechnik a ekonom zemědělského podniku.

Školné a stipendia

Studium na naší škole je zcela bezplatné. Čtvrtletně vyhodnocujeme prospěch a snahu jednotlivých žáků a 25 % nejlepších žáků, kteří splní podmínky stipendijního řádu, získávají motivační prospěchové stipendium 2 500,- Kč.

Uplatnění absolventů

Absolventi školy jsou vzhledem ke své kvalifikaci poptávanými pracovníky na trhu práce. Mnozí z nich si vyberou i své budoucí pracoviště během svého studia, kde absolvují odbornou praxi. Současně podporujeme i další studium absolventů na vysokých školách v ČR i zahraničí.

Navštivte nás

Ve školním roce 2019/2020 se dny otevřených dveří uskuteční ve středu 11. prosince 2019 a ve středu 15. ledna 2020. V oba termíny bude akce organizována od 16 hodin. V případě zájmu je možné nabídnout také individuální termín prohlídky školy a setkání.

Síť Eduroam

Workshop o kůrovcové kalamitě

Ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se na naší škole uskutečnil workshop na téma Příčiny a důsledky kůrovcové kalamity. Na konferenci vystoupili vědkyně Dr. Natália Martínková, emeritní krajští radní Petr Piňos a Ing. Josef Matějek, lesní správce Ing. Křivánek, poslankyně Ing. Monika Oborná a Ing. Skalík s Hnutí DUHA. Workshopu se účastnilo přes 30 zájemců.


Spolupráce s Agronomickou fakultou

Naše škola uzavřela při příležitosti oslav 100. výročí založení Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně s touto školou memorandum o spolupráci. Spolupráce bude budována na půdorysu vzájemné výuky a stáží, sdílení informací a pedagogů, společného postupu při realizaci projektů, propagace zemědělského oboru a jednotlivých škol apod.

Studujte u nás

Zemědělec-farmář

Agronom

Zootechnik

Zemědělský ekonom

Říkají o nás

Aneta

Chtěla jsem školu, ze které budu mít vystudovanou konkrétní oblast pro případ, že bych se rozhodla nejít na VŠ. Je zde také jistá práce pro dostudování. Baví mě zahradní pěstitelství, ekologie, agroturistika - celkově příroda.

Tomáš

Tuto školu jsem si vybral právě proto, že mě zemědělství zajímá a myslím si, že tento obor má perspektivu a rozhodně se nebojím, že nenajdu pracovní místo. Spolužáci a učitelé jsou dobří. Prostředí výborné, škola se nachází v přírodě.
Naši partneřiSledujte nás