Školné a stipendia

Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. se rozhodla, že nebude od svých žáků vybírat školné, a tak nebyl stanoven žádný poplatek za studium.

Rodiče žáků a sponzoři školy mohou věnovat dobrovolný příspěvek do stipendijního fondu, který slouží výhradně pro vyplácení prospěchových a mimořádných stipendií nadprůměrným či zasloužilým žákům školy.

Po čtvrtletním hodnocení je vždy nejlepším 25 % žáků v ročníku vypláceno prospěchové stipendium ve výši 2 500,- Kč. Za významné úspěchy žáků může škola rozhodnout o udělení i mimořádného stipendia.