Aktuality

Tvorba adventních věnců

V pondělí 25. listopadu 2019 jsme zorganizovali tvorbu adventních věnců pro širokou veřejnost. Během podvečeru se v bývalé pozďatínské myslivně vystřídalo přes 30 zájemců o výrobu věnce. Další podobnou akci plánujeme na Velikonoce.

Prezentace sokolnictví při myslivosti

V rámci probíhajícího lovení zvěře ve dnech 15. - 16. listopadu 2019 navštívili naši školu místní pozďatínští myslivci společně se sokolníky ze celé České republiky, kteří přijeli na tuto akci. Žáci měli možnost se o sokolnictví dozvědět několik informací a jednotlivé dravce si i prohlédnout a vzít do ruky.

Návštěva domova pro seniory

Na 13. listopad připadá Světový den laskavosti. Zapojili jsme se aktivně do akce JSEM LASKAVEC pod patronací Nadace Karla Janečka. Kromě sbírky oblečení na dobročinné účely navštívili naši vybraní žáci Domov pro seniory v Třebíči, pracoviště Koutkova.

Preventivní program Závislosti

V ekotechnickém centrum Alternátor jsme strávili podzimní čtvrteční dopoledne 31. října 2019. Žáci ze všech našich tříd v něm absolvovali preventivní program na téma Závislosti. Představena byla rizika závislostí nejen na návykových látkách, ale také třeba hracích automatech.

Navštívili jsme HZS Jevíčko

Na pozvání Hanácké zemědělské společnosti Jevíčko a.s. jsme navštívili den otevřených dveří v tomto podniku. V rámci akce se uskutečnila prohlídka zcela nového kravínu včetně moderních technologií. Prezentovány byly stáje, dojírna, zemědělská technika i trenažer dojení.

Účastnili jsme se ZETOR SHOW 2019

Ve čtvrtek 19. září 2019 jsme byli přítomní na přehlídce VYSOČINA ZETOR SHOW 2019. Součástí akce bylo pokoření dvou českých rekordů - nejvíce traktorů jedné značky na jednom místě a nejdelší souvislá řada traktorů. Naše zemědělská škola nemohla při této akci chybět!

Prváci se seznámili na adapťáku

Tradiční zářijový adaptační kurz proběhl od 2. do 4. září 2019 v Autocampu Wilsonka u Dalešické přehrady. Během třídenní akce dokázali žáci poznat ne jen sami sebe, ale také značnou část učitelů, kteří za nimi na adapťák přijeli. Mezi aktivitami nechyběl výlet na loďkách, výšlap na Wilsonovu skálu nebo večerní opékání špekáčků.


Workshop o kůrovcové kalamitě

Ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se na naší škole uskutečnil workshop na téma Příčiny a důsledky kůrovcové kalamity. Na konferenci vystoupili vědkyně Dr. Natália Martínková, emeritní krajští radní Petr Piňos a Ing. Josef Matějek, lesní správce Ing. Křivánek, poslankyně Ing. Monika Oborná a Ing. Skalík s Hnutí DUHA. Workshopu se účastnilo přes 30 zájemců.


Spolupráce s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity

Naše škola uzavřela při příležitosti oslav 100. výročí založení Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně s touto školou memorandum o spolupráci. Spolupráce bude budována na půdorysu vzájemné výuky a stáží, sdílení informací a pedagogů, společného postupu při realizaci projektů, propagace zemědělského oboru a jednotlivých škol apod.