Zájmové předměty

  • Myslivost
  • Jezdectví
  • Rybářství
  • Vinařství
  • Včelařství
  • Analýza potravin
  • Sportovní aktivity
  • Další cizí jazyk (německý, francouzský, španělský, ruský)