Třídy

1. A

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Bártlová

2. A

Třídní učitelka: Mgr. Olga Tomšíčková

3. A

Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Abrahamová