Povinné předměty

Obecné

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Společenskovědní základ
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Matematika
 • Tělesná výchova
 • Informační a komunikační technologie
 • Ekonomika a podnikání


Odborné

 • Alternativní hospodaření
 • Pěstování rostlin a zpracování rostlinných produktů
 • Rostlinolékařství
 • Technická zařízení a mechanizace v zemědělství
 • Chov zvířat a zpracování živočišných produktů
 • Zemědělské cvičení


Specializované

 • Rostlinná praxe
 • Precizní zemědělství a specializované výroby
 • Zemědělské soustavy
 • Živočišná teorie
 • Podniky
 • Školní statek
 • Účetnictví a ekonomika zemědělské výroby
 • Aplikovaná a rozšiřující matematika
 • Maturitní seminář (agronom/zootechnik/ekonom zemědělského podniku)