Profil absolventa

Absolvent školy:

  • je středoškolsky vzdělaný odborník v oblasti zemědělství a ekonomiky,
  • ovládá cizí jazyk jako prostředek komunikace,
  • umí pracovat s informacemi,
  • využívá nejmodernější informační technologie,
  • je schopen tvořivého myšlení,
  • umí pracovat samostatně i v kolektivu,
  • je připravený ke studiu na vysokých školách v České republice i zahraničí,
  • je způsobilý k řízení motorových vozidel B a T,
  • je sebevědomý a odpovědný za své jednání,
  • chápe fungování demokracie a vede aktivní občanský život.