Historie školy

Myšlenka na zřízení soukromé střední školy zemědělské vznikla přibližně v roce 2012 ve společnosti AGRO 2000 s.r.o., která patří mezi největší zemědělské firmy v zemi.

Od té doby se začala tato myšlenka postupně rozvíjet, a tak byla vytipována lokalita, kde bude škola vystavěna, připraven rámcový koncept fungování školy, vybrán obor vzdělávání a jeho specializace, sestaven základní tým pedagogů školy apod.

Rada Kraje Vysočina dne 18. listopadu 2015 doporučila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby byla Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení. K tomu došlo 10. května 2016 právě rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Vzdělávací činnost školy byla zahájena dne 1. září 2017.