Ustanovení školské rady

S účinností od 1. srpna 2017 byla na škole ustanovena školská rada. Ta je složena z 6 členů, přičemž po 2 jsou jmenováni ředitelkou školy, po 2 jsou voleni z řad zástupců pedagogických pracovníků školy a po 2 jsou voleni z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Ředitelka školy jmenovala do školské rady:

Lubomíra Krejčího a Ing. Radka Kružíka

Pedagogičtí pracovníci školy zvolili ze svého středu do školské rady:

Ing. Jana Dobrovolného a Mgr. Barboru Zemanovou, Ph.D.

Zletilí žáci a zákonní zástupci zletilých žáků školy zvolili ze svého středu do školské rady:

Jitku Kurtinovou a Aleše Urubka