Uspěli jsme v dotačních grantech

Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. podávala v listopadu loňského roku žádosti o dotace na přístavbu budovy školy a výstavbu areálu školního statku. Obě žádosti dopadly úspěšné a v posledních dnech jsme se dozvěděli o získání dotace na tyto projekty. 

V dohledné době bude dostavěna budova školy s 2 odbornými učebnami pro výuku přírodovědných a zemědělských předmětů, jazyková učebna a chemická laboratoř. Součástí projektu je i nákup moderních pomůcek pro výuku cizích jazyků, biologie, chemie a fyziky. Předpokládaná hodnota celého projektu je 16,2 mil. Kč a budova by měla být k dispozici ještě v průběhu školního roku 2017/2018.

Areál školního statku bude obsahovat skleník, foliovník, stáj pro skot, ovce a koně, sklad techniky a krmiva a včelín. Předpokládaná hodnota tohoto projektu jsou 4,2 mil. Kč.