Učitelé

Ředitelka školy

Ing. Eva Novotná

Ekonomika a podnikání

Statutární zástupce ředitelky

RNDr. Jan Břížďala

Matematika, chemie

 

Pedagogičtí pracovníci

Jméno a příjmení, titul Aprobace + školská činnost
Abrahamová Jarmila, Mgr.   Český jazyk a literatura, společenskovědní základ + výchovné poradenství, knihovna
Bártlová Pavla, Mgr. Biologie, tělesná výchova
Bochníček Martin, Ing.  Mechanizace v zemědělství, zemědělská technika 
Dobrovolný Jan, Ing. Alternativní hospodaření, Pěstování rostlin a zpracování rostlinných produktů, rostlinolékařství 
Kučerová Jarmila, MVDr. Alternativní hospodaření, Chov zvířat a zpracování živočišných produktů 
Klímová Sabina, DiS. Odborná praxe + vedoucí školního statku 
Semerád Lukáš, Ing. Informační a komunikační technologie 
Tomšíčková Olga, Mgr. Anglický jazyk, tělesná výchova + metodik prevence
Tůma Zdeněk, RNDr. Fyzika

Lektoři volnočasového vzdělávání

Piňos Petr, lektor myslivosti

 

Nepedagogičtí pracovníci

Stano Richard, řidič školního autobusu