Podepsali jsme Memorandum o spolupráci s AF Mendelu

Při příležitosti oslav 100. výročí založení Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně jsme s touto školou uzavřeli Memorandum o spolupráci. V rámci plnění tohoto memoranda budeme s Agronomickou fakultou spolupracovat na organizaci a propagaci výuky zemědělského oboru, sdílení odborníků z praxe pro výuku či společně vytvářet rámec výuky předmětů zemědělské výroby. Obě školy se budou vzájemně účastnit a pořádat nejrůznější mimoškolní akce.