Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Na naší škole se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, kterého se účastnili žáci 1. a 2. ročníku. V poslechové části soutěže mohli žáci získat nejvýše 24 bodů. Pořadí na prvních 3 místech bylo následující:

1. Urubek Aleš, 2. A - 21 b.

2. Maurerová Markéta, 2. A - 20 b.

3. Nykrmajer Radek, 2. A - 16 b.

První dva soutěžící postoupili k ústní části školního kola soutěže, ve kterém mohli získat až 10 bodů. Soutěžící Aleš Urubek získal 6 bodů a Markéta Maurerová 8 bodů. V krajském kole soutěže bude naši školu tedy reprezentovat Markéta Maurerová, která získala celkem 28 b. Aleš Urubek se ziskem 27 bodů bude náhradníkem. Všem žákům děkujeme za účast v soutěži.

Mgr. Olga Tomšíčková