Organizační schůzka pro budoucí prváky (20. 6. 2018)

Vážené budoucí žákyně a žáci, vážení rodiče,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na organizační schůzku, kterou pořádá vedení Soukromé střední školy zemědělské pro žáky nastupující do 1. ročníku na naší škole a jejich rodiče.
 
Setkání je plánováno na středu 20. června 2018 od 16 hodin v budově školy v obci Pozďatín. Na společné schůzce bude řešeno především: 
 - Uzavření Smlouvy o vzdělávání (soukromé SŠ mají povinnost uzavřít smlouvu o vzdělávání se svými žáky, resp. jejich zákonnými zástupci)
- Fotografování žáků (pro vydání studentských průkazek s mezinárodní ISIC licencí)
- Představení předběžné verze organizace studia a školního roku 2018/2019
- Informace o adaptačním kurzu
- Zjištění fyzických parametrů pro objednání pracovního oblečení
- Zjištění zájmu o školní stravování
- Kompletace evidence osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců
- Představení volnočasových aktivit, evidence zájmu o ně,, a další...
 
Těšíme se na setkání s Vámi a prosíme Vás o potvrzení účasti. Jestliže Vám nebude tento termín vyhovovat, prosíme o sdělení této informace a my se s Vámi dohodneme na náhradním datu.