Pozvánka ne setkání s uchazeči o studium

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o studium a jejich rodiče na informační schůzku s vedením školy, které se uskuteční v areálu bývalé hájenky u obce Pozďatín. Na setkání budou sděleny bližší informace o škole a přijímacím řízení, ukázán areál školy, prezentovány záměry o fungování školy apod. 

Termíny setkání: 14. 12. 2016 (16:00), 25. 1. 2017 (16:00)

Pokud by Vám žádný z těchto termínů nevyhovoval, nebo byste měli problém s dopravní dostupností do areálu školy, neváhejte nás kontaktovat a my Vám vyjdeme maximálně vstříc. Současně Vás prosíme o nahlášení Vaší účasti v alespoň denním předstihu před termínem konání schůzky (e-mailem na info@soukromazemedelka.cz nebo telefonem na +420 604 223 860).

Těšíme se na Vaši účast!  

ATLAS ŠKOLSTVÍ: Upozornění na změnu oboru!

V těchto dnech byla vydána publikace ATLAS ŠKOLSTVÍ - Kraj Vysočina, 2016/2017. Kvůli plánování koncepce studia na naší škole jsme v posledním měsíci (bohužel, po uzávěrce publikace) změnili naši žádost o maturitní obor z oboru Agropodnikání (41-41-M/01) na obor Rostlinolékařství (41-04-M/01). Na tuto skutečnost zájemce upozorňujeme na Veletrzích vzdělávání a snažíme se, aby byla tato informace dále šířena.

Obor Rostlinolékařství je rovněž čtyřletým maturitním oborem a tato změna se nijak neprojeví na principech studia (dále nebude na škole vybíráno školné, budou vyplácena prospěchová stipendia, výuka bude zajišťována v moderních prostorách a budou ji vést odborníci z praxe apod.).

Pro případnédalší informace nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 604 223 860 nebo e-mailu info@soukromazemedelka.cz.

Veletrh vzdělávání DIDACTA 2016 (20. 10. 2016)

Ve čtvrtek 20. října 2016 jsme se aktivně zúčasnili XXI. ročníku Veletrhu vzdělávání DIDACTA 2016, který se konal v budově Střední průmyslové školy technické v Třebíči. Během celého dne jsme poskytovali informace v našem informačním stánku, u kterého se zastavilo několik desítek návštěvníků veletrhu. 

Mezi nimi se vyskytovali patrně i budoucí zájemci o studium na naší škole. Často kladenou otázkou bylo, zda se jedná pouze o firemní školu společnosti AGRO 2000 s.r.o. Návštěvníci byli ujištěni, že zmiňovaná firma je hlavním finančním sponzorem školy (proto není na škole například zavedeno školné), nicméně žáci budou vzděláváni i pro jiné zemědělské podniky, například rodinné či i konkurenční.

Doplňkem celého dne byla soutěž dvojic o plyšová hospodářská zvířata, která se během dne uskutečnila dvakrát na hlavním pódiu veletrhu. Tuto soutěž velmi vydařeně moderoval Jirka Doležal, moderátor z Hitrádia Vysočina.

Stránky