Informace pro přijaté uchazeče o studium

Uchazečům o studium, kteří z jednotné přijímací zkoušky získali alespoň 50 bodů, tedy jejichž úspěšnost byla alespoň 50 %, vznikl nárok na jednorázové motivační stipendium 2.000,- Kč. Toto stipendium bude vyplaceno všem uchazečům, kterým na něj vznikl nárok a rozhodnout se nastoupit ke studium na naší škole, po odevzdání zápisového lístku.

Vzhledem ke množícím se dotazům ohledně pracovního oděvu uvádíme, že každý žák obdrží od školy zcela bezplatně kompletní pracovní oděv pro práci na školním statku a výuku odborných praxí. Pracovní oděv bude objednán před zahájením školního roku, zavčas budou žáci vyzváni k dodání rozměrů svého pracovního oblečení.

Stránky