Návštěva ZD Troubelice (TAGROS a.s.)

V pátek 23. března jsme jeli se školou na exkurzi do Olomouckého kraje, a to konkrétně do Zemědělského družstva Troubelice. Prvním bodem exkurze byla krátká videoprezentace o sklizni jablek. Na to navázala návštěva skladu jablek a ukázka stroje na jejich třídění. Mezi dalšími navštívenými místy zemědělského družstva byla dojírna, silážní jáma, sklady hnoje a dřeva. 

 

 

 

 

Stránky