Národní zemědělské muzeum v Praze

Ve středu 27. března jsme jeli linkovým autobusem do Prahy do Národního zemědělského muzea. Nejprve jsme si celé muzeum prošli sami a podívali se do expozic, které nás nejvíce zajímaly. Následně nám paní průvodkyně dala odborný výklad k výstavě s názvem Fenomén zemědělství ve 100 předmětech. Tato expozice byla zaměřena na celkový vývoj zemědělství od pradávných dob až do současné doby. Od paní průvodkyně jsme se dozvěděli, že vůbec první zemědělci byli termiti. Díve než chleba byly chlebové placky. Zde byl vystavený egyptský chléb starý 3,5 tis. let. Dozvěděli jsme se o domestikaci prvních zvířat člověkem. V době pravěku se začaly vyrábět keramické předměty z hlíny. Sami jsme si mohli sáhnout na původní hliněné nádoby. Viděli jsme vývoj nástrojů na obdělávání půdy. Zemědělci žďářili lesy, aby rozšířili půdu, kterou by mohli obdělávat (popel ze stromů sloužil jako organické hnojivo). Dozvěděli jsme se o rozvoji rybníkářství a mlýnů ve středověku, které za den semlely 200-250 kg mouky. Rozšířily se také plodiny, jako jsou třeba rajčata, brambory, papriky, kakaové boby… Zjistili jsme, že v osmnáctém století došlo k velkému rozvoji zvěrolékařství. Největším rozvoj kombajnů na našem území byl v 60. a v 70. letech minulého století. A to je jen zmínka z mnoha dalších informací z vývoje zemědělství, které nám paní průvodkyně sdělila.

Celé muzeum je členěno do pěti pater.

V přízemí Národního zemědělského muzea se rozprostírá expozice Jede traktor, kde bylo vystaveno mnoho překrásných starých traktorů, které zaujaly především kluky. První poschodí nabízí výstavy Rybářství a Myslivost. V expozici Rybářství jsme se dozvěděli o budování rybníků, rozvoji rybníkářství v Čechách a také o nástrojích a pomůckách s tímto oborem spojených. Ve vedlejším pavilonu jsme získali poznatky z myslivosti a ochrany životního prostředí.

Druhé patro prezentuje výstava Zemědělství a Voda v krajině. V expozici Zemědělství je popsán vývoj zemědělství od prvopočátku až do současnosti. Výstava Voda v krajině byla zaměřena na vodu, na její průměrnou spotřebu za den v porovnání s ostatními státy, na vodní díla a na mnoho dalších informací z této oblasti.

Následující patro je vymezeno pro expozici s názvem Gastronomie, kde se i mimo jiné konají kurzy vaření a workshopy. Poslední částí je střecha, ze které je překrásný výhled na celou Prahu. Je zde expozice s názvem Život. Jsou zde k vidění včelí úly, v létě krásné květinové záhony a trávník, který lze využít k posezení nebo na piknik. Návštěva Národního zemědělského muzea byla velice pěkná, dozvěděli jsme se zde mnoho dalších zajímavých informací z oblasti zemědělství.

Tomáš Maxa, 1. A

 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Na naší škole se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, kterého se účastnili žáci 1. a 2. ročníku. V poslechové části soutěže mohli žáci získat nejvýše 24 bodů. Pořadí na prvních 3 místech bylo následující:

1. Urubek Aleš, 2. A - 21 b.

2. Maurerová Markéta, 2. A - 20 b.

3. Nykrmajer Radek, 2. A - 16 b.

První dva soutěžící postoupili k ústní části školního kola soutěže, ve kterém mohli získat až 10 bodů. Soutěžící Aleš Urubek získal 6 bodů a Markéta Maurerová 8 bodů. V krajském kole soutěže bude naši školu tedy reprezentovat Markéta Maurerová, která získala celkem 28 b. Aleš Urubek se ziskem 27 bodů bude náhradníkem. Všem žákům děkujeme za účast v soutěži.

Mgr. Olga Tomšíčková 

Žáci navštívili bystřické Centrum EDEN

Ve středu 31. 10. 2018 jsme jeli na exkurzi do Centra Eden, které se nachází v Bystřici nad Pernštejnem. Nejprve nám pán řekl něco o historii. Zprvu to byl obyčejný statek, ale koupil ho Arnošt Matyáš z Mitrovic a nechal ho přestavět na panské sídlo. Na začátku 20. století jej prodal městu, které proto zřizuje družstvo, aby se o statek někdo staral. Začíná se tu chovat dobytek a je zřízena stanice na čištění obilí a lněného semene. Ke konci 20. století se objekt začíná využívat jako školní statek pro bystřickou střední zemědělskou školu.

V roce 2012 vzniká Farma Eden a dodnes se tu chová Aberdeen-auguský skot. Jsou zde také koně, kteří ale patří soukromým vlastníkům a tady jsou jen ustájeni. Je jich tu asi 25. V roce 2013 se po rekonstrukci a přistavění nových zajímavých objektů otevírá Centrum Eden, které je rozděleno do více částí. My jsme se šli podívat na horáckou vesničku. Jde o pár chaloupek, které ukazují, jak se žilo v 19. století. Nejprve jsme zamířili do pazderny, kde se zpracovávala stébla lnu tak, aby se s nimi mohlo dále pracovat. Stébla se lámala, postupně z nich odpadávala tvrdá slupka a zůstalo jen takové vlákno. To se pak dále zpracovávalo v tkalcovně. Na kolovrátku se utkala příze, ze které na tkalcovském stavu vznikaly látky.

V ostatních chaloupkách byla babka kořenářka, včelař, mlynář a hrnčíř. Součástí byla zahrada, na které žily husy a jedno zakrslé prase. Poblíž měli také kozy a slepice. Poté jsme se šli podívat do pokojů, ve kterých přebýval správce panského dvora. Zakončili jsme to prohlídkou, která byla vytvořená na téma: „ Příběh půdy“. Viděli jsme zde například, co v půdě můžeme najít za minerály a nerosty a předměty z dávných časů, ale také živočichy. Bylo tady i pár strojů, se kterými se dříve obdělávalo pole. Měli tu také několik aktivit na toto téma, kterým se mohly věnovat děti. Po této expozici jsme se vydali domů.

Eliška Kurtinová, 2.A

Stránky